Pozostali uczniowie z obu klas, jako publiczność, przysłuchiwali się argumentom wysuwanym przez koleżanki i kolegów, a następnie, drogą głosowania, udzielali swego poparcia jednej lub drugiej stronie. Oponenci twierdzili, że nie warto swej przyszłości wiązać z Gostyninem, gdyż problem stanowi znalezienie pracy w mieście lub otwarcie własnej firmy, brak miejsc rozrywki i możliwości rozwoju talentów sportowych, popremierowe seanse filmowe i zła kondycja sali kinowej „Siemowita” czy migracja ludności pociągająca z sobą spadek liczby potencjalnych odbiorców. Zwolennicy zaś przekonywali, że warto wiązać swą przyszłość z naszym miastem i wskazywali w argumentach takie zalety jak: spokojne tempo życia, dobra lokalizacja względem np. autostrady, łatwiejsza pomoc ze strony bliskich lub przyjaciół, liczne otaczające nas lasy i jeziora. Szczególnie podkreślali te atuty Gostynina, których brakuje wielkim metropoliom czyli brak godzin szczytu i problemu z parkingiem oraz problemu smogu, a dostępność za to do mniej zatłoczonych i bezpieczniejszych placów zabaw. Problem bezrobocia zaproponowali zaś rozwiązać innowacyjnym biznesem czyli tzw. „start- up”, możliwym do prowadzenia na odległość dzięki nowoczesnym technologiom informacyjnym. Na zakończenie swój głos do młodych obywateli Gostynina skierowali przybyli goście. Pani Grażyna Witkowska zachęcała do pozostawania w mieście, mówiła o możliwych, m.in. dzięki funduszom unijnym, działaniach, które prowadzi obecnie Urząd Pracy aby poprawić kondycję i atrakcyjność lokalnego rynku pracy. Pan burmistrz Paweł Kalinowski potwierdził, że również władze dostrzegają niektóre ze wskazanych przez młodzież mankamentów miasta i starają się niwelować je w miarę swych możliwości. Przekonywał też młodzież, popartymi własnym doświadczeniem argumentami, do wiązania swej przyszłości z naszym miastem. Debata była dla młodzieży nie tylko nowym doświadczeniem, ale przede wszystkim formą obywatelskiej aktywności, głosem na temat tego, co dotyczy ich małej Ojczyzny.
  
 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.