KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV 
w Gostyninie ul. Polna 36;
2. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) 
w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych    
i wychowawczych w placówce.
3. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
4. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem;
5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe
 ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.
                                                                                                                  Dyrektor Szkoły
 
 
SPOTKANIE Z AUTORKĄ
 
W szczególnie miłym czasie dla bibliotek - w  XV Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek  gościliśmy w naszej szkole - z ramienia MBP w Gostyninie –nastoletnią płocczankę - Polę Zołoteńko - autorkę książki pt. "Gang Laptopa".  Siódmoklasistka opowiedziała młodzieży jak doszło do wydania jej książki, skąd czerpie inspiracje, po  jakich autorów lubi sięgać najczęściej oraz jaki rodzaj literatury prefe-ruje. Pytania do młodej „pisarki” były bardzo różne: obejmowały relacje z rówieśnikami jak i osobiste upodobania. Spotkanie było bardzo dynamiczne. Pola poradziła sobie świetnie  - zjednała sobie sympatię i zainteresowanie jej debiutem w świecie literatury. Niektórzy uczestnicy kupili książkę z autografem gościa. Można ją także wypożyczyć w naszej bibliotece. Trzymamy kciuki za szybkim wydaniem kolejnej części książki, która – jak zdradziła autorka – już jest w przygotowaniu.
 
Więcej…
 
FIZYKA DLA NAJMŁODSZYCH
 

We wtorek, 22 maja 2018r. uczniowie klasy IIIB pod opieką Pani Beaty Leonarcik, gościli na lekcji grupę dzieci z Punktu Przedszkolnego SP5. Gimnazjaliści przygotowali dla przedszkolaków pokaz interesujących doświadczeń fizycznych, które następnie prezentowali w grupach. Podczas wykonywania szeregu eksperymentów maluchy obserwowały m.in. pieprz „uciekający” przed palcem zamoczonym w detergencie, powstawanie tęczy, a nawet warzywa i owoce zmieniające kolor. Mogły też stworzyć własne bańki mydlane. Po omówieniu doświadczeń przez starszych kolegów, dzieci samodzielnie je wykonywały, czerpiąc z tego ogromną frajdę. Pokaz był dla przedszkolaków świetnym przeżyciem, pozwalającym zrozumieć zjawiska zachodzące w otaczającym świecie. Dla gimnazjalistów był on zaś urozmaiceniem pobytu w szkole oraz doskonałą okazją do podzielenia się wiedzą nabytą w ciągu lat nauki.
 
Więcej…
 
BAWIMY SIĘ I UCZYMY
 
Nauka przez zabawę to najlepszy sposób na przekazywanie dzieciom wiedzy i rozwijanie ich logicznego myślenia. Uczniowie klasy Ia realizują to przesłanie biorąc udział w zajęciach koła gier logicznych. Poznają różnego rodzaju gry – planszowe, karty, układanki, komputerowe. Sami też tworzą własne gry, ustalają reguły. Bawiąc się, jednocześnie uczą współpracy, współzawodnictwa, radzenia sobie z porażkami, opracowywania różnych sposobów rozwiązywania problemu. Tworząc własne gry rozwijają kreatywność, zapamiętują i przestrzegają opracowane zasady. Zajęcia nie tylko dostarczają dzieciom wiele radości, ale są też wskazówką, jak ciekawie spędzać czas wolny i budować relacje z innymi ludźmi.
Więcej…
 
KODOWANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI
 
Dziewiątego maja mili goście przybyli do naszej szkoły. Dwie grupy 6.latków z Miejskiego Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym, wraz z wychowawczyniami p. Anną Dziubałą, p. Ewą Michalską i p. Mileną Zimną, uczestniczyły w grach i zabawach logicznych z elementami kodowania.  W roli nauczycieli wystąpili uczniowie klasy Ia. Wszyscy z zapałem uzupełniali rysunkami tabele wg określonych danych, grali w gry matematyczne czy relaksowali się przy grze w kółko i krzyżyk. Zajęcia dostarczyły wiele emocji i radości zarówno gościom, jak i gospodarzom, a drobne słodycze były nagrodą za wspólny wysiłek i zaangażowanie.
Spotkanie przedszkolaków i uczniów klas I to kontynuacja tradycji szkoły związanej z promowaniem kodowania wśród najmłodszych. 
Więcej…
 
 NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ
Szkoła Podstawowa nr 5 prowadzi nabór uczniów do klasy czwartej sportowej dwu profilowej:
- profil piłka ręczna
- profil wrotkarstwo
Program zajęć będzie obejmował 10 godzin wychowania fizycznego,  a w tym:
- 4 godziny z podstawy programowej
- 2 godziny zajęć na pływalni
-  dla profilu piłka ręczna - 4 godziny z piłki ręcznej
-  dla profilu wrotkarstwo - 4 godziny nauki jazdy na rolkach
 
 
 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 1 z 9

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.